Regulamin pobytu ze zwierzętami

Warunki przyjęcia

1. Podstawowym warunkiem przyjęcia pod nasz dach zwierzęcia jest zgłoszenie przyjazdu Gościa ze zwierzęciem w momencie rezerwacji lub przy zameldowaniu.

2. W Obiekcie mogą przebywać tylko zwierzęta domowe. Obiekt w szczególności ma prawo odmówić przyjęcia zwierząt powszechnie uznawanych za groźne lub agresywne, w tym: gadów, pajęczaków, psy agresywne. (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne).

3. W przypadku braku zgłoszenia pobytu ze zwierzęciem, obiekt może wyprosić gościa bez zwrotu pieniędzy.

4. Dbając o bezpieczeństwo, zwierzę powinno posiadać smycz, obrożę, kaganiec, klatkę

- w zależności od gatunku zwierzęcia.

  

Hałas i zakłócenia

1. Zwierzę przebywające na terenie obiekcie nie może przeszkadzać innym Gościom przebywającym na terenie obiektu. Prosimy upewnić się, że Państwa pupil nie sprawia hałasu w szczególności w nocy.

2. W przypadku powtarzających się kilkakrotnie skarg ze strony innych Gości, zastrzegamy sobie prawo do wyproszenia gościa.

3. W przypadku, gdy pracownicy obiektu będą mieli uzasadnione podejrzenia, że pozostawiono w pokoju zwierzę zakłóca pobyt innych gości, niszczy mienie obiektu, bądź może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie lub innych gości, Dyrekcja obiektu będzie starała się skontaktować z właścicielem w celu rozwiązania problemu. Gdy kontakt będzie niemożliwy, obiekt zastrzega sobie możliwość wejścia personelu do pokoju gościa również z ewentualną pomocą odpowiednich służb i usunięcia zwierzęcia z obiektu. Wszystkie koszty wynikłe z powyższych czynności pokrywa właściciel zwierzęcia. Prosimy o nie pozostawianie zwierząt samych w pokojach.

 

Higiena i czystość

1. Właściciel zwierzęcia odpowiada za czystość po nim - w pokoju i częściach ogólnodostępnych.

2. Zabrania się wpuszczania zwierząt na łóżka i kanapy. (obowiązują kary pieniężne)

Odpowiedzialność

1. Właściciel zwierzęcia odpowiada za wszelkie szkody i zanieczyszczenia spowodowane przez jego zwierzę i jest zobowiązany do pokrycia kosztów wszelkich uszkodzeń.

2. Wszystkie szkody w mieniu obiektu bądź mieniu innych gości spowodowane przez zwierzęta będą wyceniane przez Dyrekcję obiektu, a ich kosztami będą obciążeni właściciele zwierząt.

3. Zwierzę musi pozostawać pod nadzorem przez cały pobyt na terenie obiektu.

4. Psy muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu, pod opieką właściciela bądź osoby upoważnionej.

Related Articles