POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacja o danych osobowych dla Gości Pokoi Gościnnych „Biały Słoń”

 

1. ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH

Administratorem danych osobowych Gości hotelowych jest Sebastian Gutierrez Arango, firma Pokoje Gościnne „Biały Słoń”
z siedzibą w Rumi przy ulicy Sobieskiego 65, NIP 588 249 15 62, Regon 524105070.

2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH

Celem, dla których przetwarzane dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich.
Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych jest:

– dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Pokoje Gościnne w związku z poniesioną szkodą wyrządzonąprzez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Pokoi Gościnnych.
– udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych.
– zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych.

W przypadku, gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,Pokoje Gościnne przetwarzają dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Gościa informacjimarketingowych i ofert o swoich produktach i usługach. Ponadto, Pokoje Gościnne przetwarzajądane osobowe Gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwaGościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Pokoi Gościnnych.

3. DANE OSOBOWE ZBIERANE SĄ PODCZAS:

 – Procesu rezerwacji przez stronę internetową.

– Procesu rezerwacji wykonywanej osobiście, drogą telefoniczną, e-mailową, a także w trakcie meldunku Gościa.

– Dane osobowe pozyskujemy także od naszych partnerów z portali rezerwacyjnych (booking.com itp.)

4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 – Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa, pozyskanych przez Pokoje gościnne jest umowa o świadczenie usług hotelarskich.

– Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Gościa. Pokoje gościnne informują, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

 – Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.

5. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE

Pokoje gościnne przekazują dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

– Firmom świadczącym usługi wsparcia IT obiektu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne.

 – Firmom księgowym świadczące usługi księgowej.

– Firmom taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu.

– Kancelariom świadczącą usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

6. DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI

Bezpośredni dostęp do danych osobowych gości mają tylko uprawnieni pracownicy obiektu.

7. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

– Pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych obiektu lub Gości, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później.

– Pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe.

– Pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 20 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

8. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Pokoi Gościnnych. Ponadto, obiekt udostępnia e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

9. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych w zakresie:

– Imię i nazwisko

 – Adres zamieszkania

 – Adres email

 – Numer telefonu

– Nr dokumentu tożsamości

 – Dane Przedsiębiorstwa wraz z NIP ( w przypadku wystawienia f-ry VAT )

 Brak podania danych osobowych uniemożliwi Pokojom Gościnnym zawarcie umowy o usługi hotelarskie.

10. Pokoje Gościnne „Biały Słoń” podejmuje właściwe środki techniczne i organizacyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Related Articles