Gdynia

Rumia

Rezerwacja: +48 66 22 37 003
[google-translator]

NADMORSKI KLIMAT

Zapraszamy do wypoczynku
w Rumi i Gdyni

NADMORSKI KLIMAT

Zapraszamy do wypoczynku
w Rumi i Gdyni

ZAREZERWUJ POBYT w RUMI

Rumia k/Gdyni

ul. Sobieskiego 65

woj. pomorskie

Gdynia

ul. Masztowa 5A

woj. pomorskie

Regulamin i polityka prywatności

Zasady rezerwacji internetowych

1. Rezerwacje online – www.rumia.bialyslon.pl
a) Klient wybiera wygodny dla niego termin oraz liczbę osób.
b) Klient ma możliwość wybrania oferty i standard pokoju, które są widoczne w panelu rezerwacyjnym.
c) Po zapoznaniu się z wybraną ofertą i wyposażeniem pokoju, Klient przechodzi do podsumowania
rezerwacji gdzie należy wypełnić dane osobowe oraz swoje uwagi dotyczące rezerwacji.
d) Następnie klient ma możliwość wybrania płatności
– bezpośrednio w trakcie procesu rezerwacji online rozliczenie płatności udostępnione na
stronie www.bialyslon.pl obsługuje podmiot zewnętrzny Tpay.
– Standardowy przelew bankowy zrealizowany w ciągu 48h
– Płatność na miejscu (tylko w wybranych ofertach).
e) Po zaakceptowaniu płatności klient zostanie automatycznie powiadomiony emailem o potwierdzeniu
wpłaty i dokonaniu rezerwacji. W potwierdzeniu rezerwacji znajdują się informację: dane hotelu,
imię, nazwisko klienta, data przyjazdu i wyjazdu, całkowity koszt, koszt zadatku, koszt do dopłaty.
Pozostałą kwotę należy wpłacić od razu po przyjeździe do obiektu kartą lub gotówką.
W przypadku płatności standardowym przelewem w dniu rezerwacji zostanie przesłane tylko
potwierdzenie wstępnej rezerwacji.

2. Rezerwacje telefoniczne
a) Sprawdzenie dostępności w wybranym przez klienta terminie
b) Po zapoznaniu się z ofertą, lokalizacją i standardem pokoju i zaakceptowaniu ich klient
jest proszony o podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz emaila.
c) Po dokonaniu rezerwacji telefonicznej, automatycznie zostanie wysłane potwierdzenie rezerwacji
wiadomością SMS lub emailem, w zależności od wcześniej wybranej opcji przez klienta.
d) W zależności od wybranej oferty, standardu pokoju, terminu może obowiązywać wpłata zadatku
którą klient wcześniej zaakceptował. Klient może wybrać płatność
– Link do płatności (obsługiwany przez podmiot zewnętrzny Tpay) przesłany do klienta przez
wiadomość SMS lub emailem, w zależności od wcześniej wybranej opcji przez klienta.
– Standardowy przelew bankowy zrealizowany w ciągu 48h
Po zrealizowaniu płatności zostanie przesłane potwierdzenie płatności.
e) W dniu przyjazdu należy uregulować pozostałą kwotę, płatność może być kartą lub gotówką.

3. Odstąpienie od umowy
Usługobiorcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy rezerwacji usługi hotelowej,
zgodnie z art. 38 pkt 12 Ustawy o Prawach Konsumenta.

4. Anulowanie rezerwacji lub zmiana terminu.
a) W celu anulowania lub zmiany dokonanej rezerwacji należy skontaktować się z recepcją telefonicznie
66 22 37 003 lub mailowo recepcjarumia@bialyslon.pl
b) Zmiana terminu dokonanej rezerwacji jest bez kosztowne jeżeli została zgłoszona w sposób
określony w pkt.4 lit a) najpóźniej na minimum 1 dzień przed planowanym przyjazdem.
c) Anulowanie rezerwacji jest bez kosztowna jeżeli zostało zgłoszone w sposób określony w pkt. 4 lit a)
najpóźniej na minimum 7 dni przed planowanym przyjazdem. W takim przypadku – Obiekt
zwróci klientowi wpłacony zadatek na to samo konto bankowe, z którego Klient dokonał przelewu
zadatku na rachunek bankowy Usługodawcy, w terminie do 7 dni roboczych od momentu otrzymania
pisemnej anulacji rezerwacji z potwierdzeniem numeru konta bankowego na który dokonany
ma zostać zwrot zadatku.
* Oferta bezzwrotna
– Zmiana terminu dokonanej rezerwacji jest bez kosztowne jeżeli została zgłoszona w sposób
określony w pkt.4 lit a) najpóźniej na minimum 1 dzień przed planowanym przyjazdem.
– W przypadku Anulacji Rezerwacji pieniądze pozostają w Hotelu.
Anulacje w ofercie bezzwrotnej wiążą się z utratą pełnej kwoty.
d) W przypadku anulowania rezerwacji po terminie wskazanym w pkt. 4 lit c) lub w przypadku nie
pojawienia się Klienta w obiekcie Biały Słoń w terminie rozpoczynającym pobyt – cała kwota
ulega zatrzymaniu przez Obiekt.
e) W przypadku niewykorzystania vouchera ( zaproszenia ) do upływu terminu jego ważności
określonego w potwierdzeniu rezerwacji jako data końcowa zadatek w rozumieniu
art. 394 k.c. ulega zatrzymaniu przez Usługodawcę.

5. Reklamacje
a) Reklamacje dotyczące usług hotelowych gość winien składać niezwłocznie w recepcji hotelu,
celem ich weryfikacji, oceny i możliwości naprawy/ usunięcia przez obiekt. Reklamacja winna zawierać
krótki opis problemu będącego podstawa złożenia reklamacji, datę i godzinę jego wystąpienia.
b) Reklamacje dotyczące źle wystawionych rachunków/faktur można przesyłać na adres
email: recepcjarumia@bialyslon.pl

6. Zameldowanie / Wymeldowanie
Zameldowanie jest od godziny 14:00 do 23.00 w recepcji.
Po 23.00 jest wejście samoobsługowe, Klient dostanie wiadomość SMS z kodem dostępu
do obiektu i pokoju po wcześniejszej płatności.
Wymeldowanie do godziny 10:00

7. Dane osobowe
Informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Monika Gutierrez Kierzkowska
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Pokoje Gościnne Biały Słoń Monika Gutierrez Kierzkowska
w 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 65, obiekt przetwarza Pana/Pani dane osobowe — w różnych celach,
jednak zawsze zgodnie z prawem – w oparciu o przepisy. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – RODO. Dane osobowe będą wykorzystywane
zgodnie z naszą Polityką Prywatności, z którą możesz zapoznać się tutaj: http://rumia.bialyslon.pl/regulamin/

8. Akceptacja Regulaminu
Zaznaczenie opcji Zapoznałem się z Regulaminem oznacza, iż Klient rozumie i wyraża zgodę na
warunki w niej umieszczone. Brak akceptacji Regulaminu spowoduje brak możliwości Rezerwacji.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacja o danych osobowych dla Gości Pokoi Gościnnych „Biały Słoń”

1. ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH

Administratorem danych osobowych Gości hotelowych jest firma Pokoje Gościnne „Biały Słoń”
z siedzibą w Rumi przy ulicy Sobieskiego 65.

2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH
Celem, dla których przetwarzane dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich.
Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych jest:

– dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Pokoje Gościnne w związku z poniesioną szkodą wyrządzoną
przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Pokoi Gościnnych.
– udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych.
– zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych.

W przypadku, gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
Pokoje Gościnne przetwarzają dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Gościa informacji
marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach. Ponadto, Pokoje Gościnne przetwarzają
dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa
Gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Pokoi Gościnnych.

3. DANE OSOBOWE ZBIERANE SĄ PODCZAS:

– Procesu rezerwacji przez stronę internetową.
– Procesu rezerwacji wykonywanej osobiście, drogą telefoniczną, e-mailową, a także w trakcie meldunku Gościa.
– Dane osobowe pozyskujemy także od naszych partnerów z portali rezerwacyjnych (booking.com itp.)

4. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

– Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa, pozyskanych przez Pokoje Gościnne
jest umowa o świadczenie usług hotelarskich.
– Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Gościa.
Pokoje Gościnne informują, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na
ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
– Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego
żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również
usprawiedliwiony cel administratora.

5. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE
Pokoje Gościnne przekazują dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

– Firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne.
– Firmom księgowym świadczące usługi księgowej.
– Firmom taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu.
– Kancelariom świadczącą usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

6. DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI

Bezpośredni dostęp do danych osobowych gości mają tylko uprawnieni pracownicy Pokoi Gościnnych.

7. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

– Pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane
przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Pokoi Gościnnych
lub Gości, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później
– Pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności
zgody na cele marketingowe.
– Pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 20 dni od dnia
utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

8. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Pokoi Gościnnych. Ponadto, Pokoje Gościnne
udostępniają e-mail recepcjarumia@bialyslon.pl za pomocą którego można kontaktować się w
sprawie danych osobowych.

9. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych w zakresie:
– Imię i nazwisko
– Adres zamieszkania
– Adres email
– Numer telefonu
– Nr dokumentu tożsamości
– Dane Przedsiębiorstwa wraz z NIP ( w przypadku wystawienia f-ry VAT )

Brak podania danych osobowych uniemożliwi Pokojom Gościnnym zawarcie umowy o usługi hotelarskie.

10. Pokoje Gościnne „Biały Słoń” podejmują właściwe środki techniczne i organizacyjne, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawnymi, w celu zapewnienia maksymalnej ochrony danych osobowych
naszych Klientów.